0114W dniu 24.07.2015 r. w godzinach porannych rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „Leśniczówka 2015” dla całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej jak również jednostek OSP z KSRG oraz spoza systemu. W ćwiczeniach wzięło udział 6 zastępów z JRG w Środzie Wlkp. oraz 6 zastępów strażaków ochotników z jednostek gmin Środa Wielkopolska (OSP Brodowo, OSP Koszuty), Zaniemyśl (OSP Zaniemyśl) i Krzykosy (OSP Miąskowo).

Scenariusz ćwiczeń zakładał rozwijający się pożar lasu, który stwarzał zagrożenia dla budynku leśniczówki i znajdujących się w pobliżu zabudowań. Ćwiczenia przeprowadzono w kompleksie leśnym Leśnictwa Małoszki, Nadleśnictwo Jarocin.
Głównymi celami ćwiczeń było zrealizowanie następujących zagadnień :
• Sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów ratowniczych powiatu średzkiego.
• Sprawdzenie możliwości dojazdu - oznaczenie dróg i ich przejezdność.
• Przyjęcie właściwego zamiaru taktycznego.
• Sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
• Dostarczanie wody na miejsce pożaru - dowożenie, przepompowywanie i przetłaczanie. Ze względu na niski stan wody w zbiornikach wodnych i rzece Maskawie zasilanie w wodę z pojazdu GCBM 18/8 i miejscowej sieci hydrantowej.
• Sprawdzenie poprawności prowadzenia łączności bezprzewodowej na miejscu ćwiczeń. Powołanie sztabu - realizacja metodyki organizacji łączności na potrzeby KDR na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
W ćwiczeniach brało udział 26 strażaków z JRG Środa Wielkopolska i 23 strażaków ochotników. Pracą w sztabie kierował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej st. kpt. Maciej Kaczmarek wraz funkcjonariuszami wydziału operacyjnego i kwatermistrzowskiego KP PSP Środa Wielkopolska, ponadto w pracach sztabu uczestniczyli; przedstawiciel Lasów Państwowych oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji ze Środy Wielkopolskiej.
Po zakończeniu ćwiczeń Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej st. kpt. Maciej Kaczmarek podsumował działania i przedstawił wnioski oraz spostrzeżenia uczestnikom ćwiczeń.
Tekst. st. kpt. Bogusław Podgórski
Foto. mł. bryg. Radosław Pietrzyński.