Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Ćwiczenia „Leśniczówka 2015”

0114W dniu 24.07.2015 r. w godzinach porannych rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „Leśniczówka 2015” dla całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej jak również jednostek OSP z KSRG oraz spoza systemu. W ćwiczeniach wzięło udział 6 zastępów z JRG w Środzie Wlkp. oraz 6 zastępów strażaków ochotników z jednostek gmin Środa Wielkopolska (OSP Brodowo, OSP Koszuty), Zaniemyśl (OSP Zaniemyśl) i Krzykosy (OSP Miąskowo).

Scenariusz ćwiczeń zakładał rozwijający się pożar lasu, który stwarzał zagrożenia dla budynku leśniczówki i znajdujących się w pobliżu zabudowań. Ćwiczenia przeprowadzono w kompleksie leśnym Leśnictwa Małoszki, Nadleśnictwo Jarocin.
Głównymi celami ćwiczeń było zrealizowanie następujących zagadnień :
• Sprawdzenie gotowości bojowej podmiotów ratowniczych powiatu średzkiego.
• Sprawdzenie możliwości dojazdu - oznaczenie dróg i ich przejezdność.
• Przyjęcie właściwego zamiaru taktycznego.
• Sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
• Dostarczanie wody na miejsce pożaru - dowożenie, przepompowywanie i przetłaczanie. Ze względu na niski stan wody w zbiornikach wodnych i rzece Maskawie zasilanie w wodę z pojazdu GCBM 18/8 i miejscowej sieci hydrantowej.
• Sprawdzenie poprawności prowadzenia łączności bezprzewodowej na miejscu ćwiczeń. Powołanie sztabu - realizacja metodyki organizacji łączności na potrzeby KDR na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
W ćwiczeniach brało udział 26 strażaków z JRG Środa Wielkopolska i 23 strażaków ochotników. Pracą w sztabie kierował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej st. kpt. Maciej Kaczmarek wraz funkcjonariuszami wydziału operacyjnego i kwatermistrzowskiego KP PSP Środa Wielkopolska, ponadto w pracach sztabu uczestniczyli; przedstawiciel Lasów Państwowych oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji ze Środy Wielkopolskiej.
Po zakończeniu ćwiczeń Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej st. kpt. Maciej Kaczmarek podsumował działania i przedstawił wnioski oraz spostrzeżenia uczestnikom ćwiczeń.
Tekst. st. kpt. Bogusław Podgórski
Foto. mł. bryg. Radosław Pietrzyński.

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho