IMG 0033W dniu 2 lipca 2015 roku odbyły się ćwiczenia w obiekcie zakładu produkcyjnego "Solaris Bus&Coach" S.A. oddział Środa Wielkopolska na ulicy Brodowskiej.

W ćwiczeniach brały udział trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Wielkopolskiej. Założenie do ćwiczeń przewidywało pożar w jednym z pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku. Głównym celem zorganizowanych ćwiczeń było przećwiczenie taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, ewakuacji osób poszkodowanych przy użyciu podnośnika hydraulicznego, udzielania KPP, prowadzenia łączności radiowej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Kierownictwo zakładu realizowało zadania związane z alarmowaniem i ewakuacją pracowników zakładu po uruchomieniu systemu sygnalizacji pożarowej oraz alarmowanie służb ratowniczych.
Tekst: st. kpt. Bogusław Podgórski, foto: Paweł Gawarecki