1Miesiąc czerwiec to kolejny okres w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poświęcony ćwiczeniom doskonalącym . Praktyczne zajęcia zgodnie z miesięcznym planem szkolenia, były kontynuacją wcześniejszych tematów i dziedzin ratownictwa tj:


Taktyki gaszenia pożarów - obiektami służącymi do ćwiczeń były pomieszczenia Komendy, które poprzez ,,zadymianie” pozwalały na stworzenie przybliżonych warunków pożaru. Działania prowadzone były na poziomie parteru oraz wyższych kondygnacji. Do poszukiwania osób poszkodowanych wykorzystano kamerę termowizyjną. Kolejnym celem zrealizowanym podczas ćwiczeń było wykorzystanie wentylatorów osiowych podczas gaszenia pożaru oraz wdrożenie procedur medycznych zgodnych z kpp.
W sposób praktyczny przećwiczono taktykę gaszenia cieczy łatwopalnych przy użyciu piany gaśniczej , sposoby gaszenia pożarów w obrębie zbiorników z gazami technicznymi oraz sposoby schłodzenia zbiorników.
Zmiany uczestniczyły w aplikacyjnych ćwiczeniach organizowanych przez kierownictwo komendy na temat ,, Gaszenia pożarów na terenach leśnych” oraz podczas zapoznania z obiektami : Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. i dworku ziemiańskiego – Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach.
Ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym - kontynuowano , praktyczne ćwiczenia związane z ratownictwem wysokościowym na obiekcie wspinalni, obiektach Komendy Powiatowej. W tym ,celu wykorzystano wiedzę i umiejętności praktyczne lidera ćwiczeń pod kryptonimem ,,Lina 2015” Podczas ćwiczeń wykorzystano : drabiny pożarnicze, zestaw wysokościowy, trójnóg ewakuacyjny oraz zestaw ratunkowy Rollgliss .
W ramach ratownictwa wodnego – doskonalono techniki poruszania się na wodzie o nurcie płynącym i stałym przy wykorzystaniu łodzi motorowej, san lodowych oraz pozostałego sprzętu wspólnie z jednostkami OSP uczestnicząc w między powiatowych warsztatach i ćwiczeniach z SGRW-N.
Ratownictwa medycznego – ćwiczenie technik wykonywania sztucznego oddychania i prowadzenie masażu serca u osoby dorosłej, dzieci i niemowlaka. Wykorzystanie defibratora ćwiczebnego.
Tekst kpt Z. Tunkiewicz, zdjęcia archiwum KPPSP Środa Wlkp.