1W dniu 25.06.2015 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. w obecności kadry kierowniczej, funkcjonariuszy systemu codziennego oraz zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzono aplikacyjne ćwiczenia dowódczo-sztabowe na temat - gaszenia pożarów lasów. Ćwiczenia rozpoczął Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek wprowadzając w temat ćwiczeń dowódczo-sztabowych.


Ćwiczenia podzielone były na trzy części , podczas których przedstawiciele poszczególnych komórek komendy przypomnieli podstawowe informacje dotyczące pożaru na terenie leśnym.
Z-ca Dowódcy JRG – kpt. Zbigniew Tunkiewicz omówił podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnych zasad i taktyki gaszenia pożarów lasu.
St. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych kpt. Piotr Musielak nawiązał do instrukcji ochrony przeciwpożarowej – przypominając o prewencyjnych aspektach ochrony lasu.
Ćwiczenia podsumował Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. mł. bryg Jarosław Kuderczak zwracając uwagę na okres letniego zagrożenia obszarów leśnych. Nawiązał do ćwiczeń praktycznych przeprowadzonych w miesiącu – kwietniu na terenie powiatu średzkiego w Leśnictwie Małoszki, a także akcji gaszenia poszycia leśnego w Leśnictwie Lubonieczek. Ważnym elementem, który został omówiony podczas ćwiczeń była organizacja zaopatrzenia wodnego, w tym dostarczanie wody na duże odległości.
Tekst ; kpt. Zbigniew Tunkiewicz, fot. Paweł Gawarecki.