3Miesiąc maj 2015 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poświęcony był praktycznemu szkoleniu. Przy wykorzystaniu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG przećwiczono zagadnienia dotyczące:

1. Ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Pod przewodnictwem lidera szkolenia ,, Lina 2015” przeprowadzono na zmianach służbowych szkolenie praktyczne, tj. zastosowanie węzłów ratowniczych, asekurację podczas poruszania się po dachach, układy wyciągowe, ewakuację osoby z zagłębienia (kanału) przy użyciu trójnogu oraz zestawu liniowego Rollglis.
2. Pożary wewnętrzne - na obiekcie hali magazynowo- produkcyjnej ćwiczono gaszenie pożaru wewnętrznego z elementami ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego.
3. Organizacji działań ratowniczo-gaśniczych - ćwiczono metody dostarczania wody podczas pożarów (przetłaczanie, przepompowywanie, korzystanie z sieci hydrantowej).
4. Ratownictwo wodne - w ramach przygotowań do między powiatowych warsztatów ratownictwa wodnego doskonalono techniki obsługi łodzi motorowej, sposoby ewakuacji osób z wody.
5. Szkolenie - podczas kursu technicznego dla jednostek OSP powiatu średzkiego zmiany służbowe, podczas wspólnych ćwiczeń praktycznych doskonaliły umiejętności praktyczne obsługi sprzętu technicznego.
Tekst: kpt. Z. Tunkiewicz, zdjęcia: archiwum JRG KPPSP Środa Wlkp.