cwiczenia03W dniu 26.05.2015 roku strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Wlkp. oraz jednostki OSP Koszuty przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie zakładu produkcyjno-handlowego AQUAFORM S.A. w Środzie Wlkp.

W trakcie ćwiczeń zostały zrealizowane następujące zagadnienia : realizacja sposobu alarmowania służb ratunkowych na wypadek zdarzenia , alarmowanie pracowników przez system sygnalizacji pożaru oraz ewakuacja pracowników z budynku , podjęcie działań gaśniczych, odnalezienie i ewakuacja osoby poszkodowanej. Podczas działań prowadzono łączność zgodnie z zasadami na kanale ratowniczym. Dodatkowym wyzwaniem dla ratowników była potrzeba wprowadzenia do działań sprzętu ratownictwa technicznego w celu uwolnienia poszkodowanego znajdującego się pod paletami przy użyciu poduszek pneumatycznych oraz potrzeba wdrożenia procedur ratownictwa medycznego.
Tekst , Foto: kpt. Zbigniew Tunkiewicz