02Dnia 15 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka połączona z dwudziestoleciem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, renciści, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Adam Topolski,
- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk. Grzegorz Fedorowicz,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Zastępca Wójta Gminy Zaniemyśl Bogdan Schwanke,
- Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Barkowiak
- Komendant Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk Zbigniew Dolata,
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Paweł Ludwiczak,
- Kapelan Średzkich Strażaków ks. dr Krzysztof Michalczak,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot -Wartecka,
- Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej Jolanta Sołtysiak,
- Prezes Bractwa Kurkowego Rafał Eichler,
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. w st. spocz. Stefan Kalak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak
- Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP w Środzie Wlkp. Aurelia Burzawa - Maik,
- delegacja strażaków ochotników z miasta partnerskiego Hennigsdorf
- grono sympatyków średzkich strażaków z powiatu średzkiego.
Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za ich oddanie i zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, emerytom i rencistom pożarnictwa. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz lokali przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe, przeniesień na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnień.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z dnia 26 marca 2015 r. „Złotym Znakiem Związku” odznaczony został:
- dh Feliks Adryan – OSP Pięczkowo
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2015 „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- asp. sztab. Zbigniewa Filipiaka – JRG w KP PSP Środa Wlkp.
- dh Stefana Nowaka – OSP Czarnotki
- dh Marka Olejniczaka – OSP Dominowo
- dh Macieja Sobkowiaka – OSP Czarnotki
- dh Janusza Stachowiaka – OSP Brodowo
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 28 marca 2015 „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- ogn. Marcina Waśkowiaka – JRG w KP PSP Środa Wlkp.
- dh Marcina Fessera – OSP Dominowo
- dh Zbigniewa Jaworskiego – OSP Zaniemyśl
- dh Przemysława Godziejewskiego – OSP Zaniemyśl
- dh Wojciecha Gołąbka – OSP Czarnotki
- dh Jacka Stępę – OSP Brodowo
- dh Mariana Wiechcińskiego – OSP Pięczkowo
- dh Pawła Mikołajczaka – OSP Pięczkowo
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 28 marca 2015 „ Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono:
- ppłk. Zbigniewa Dolatę - Dyrektor Aresztu Śledczego Środa Wlkp.
- dh Rafała Graczyka – OSP Brodowo
- dh Janusza Kaczmarczyka – OSP Brodowo
- dh Tomasza Kujawę – OSP Czarnotki
- dh Sylwię Nowak – OSP Czarnotki
- dh Dawida Ratajczaka – OSP Brodowo
- dh Macieja Serafina – OSP Brodowo
- dh Daniela Stachowiaka – OSP Dominowo
- dh Monikę Włodarczak – OSP Czarnotki
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych:
- mł. bryg. Radosława Pietrzyńskiego - KP PSP Środa Wlkp.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2015 r. nadał:
- asp. Wojciechowi Głowackiemu - stopień starszego aspiranta
- mł. asp. Mikołajowi Kickiemu - stopień aspiranta
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 21 kwietnia 2015 r nadał:
- ogn. Magdalenie Kosiorkowskiej - stopień starszego ogniomistrza
- st. sekc. Pawłowi Grabowskiemu - stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Magdalenie Lis - stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Hubertowi Niemierowi - stopień młodszego ogniomistrza
- sekc. Pawłowi Fedorowiczowi - stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Mateuszowi Olejniczakowi - stopień starszego sekcyjnego
Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2015 r. nadał „Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- st. ogn. Krzysztofowi Kirschke - JRG Środa Wlkp.
- st. ogn. Markowi Leciejowi – KP PSP Środa Wlkp.
Wręczenie odznak nastąpiło w dniu 9 maja 2015 r. w Strykowie podczas uroczystości obchodów Dnia Strażaka Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym z dnia 23 kwietnia 2015 r. nadał:
- mł. asp. Danielowi Pawłowskiemu - stopień młodszego kapitana
Nominacja na wyższy stopień służbowy odbyła się dnia 5 maja 2015 r. podczas uroczystej Promocji Oficerskiej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Decyzją z dnia 15 maja 2015 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na wyższe stanowiska służbowe zostali przeniesieni:
- st. sekc. Paweł Fedorowicz,
- st. sekc. Mateusz Olejniczak
Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli strażakom okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym złożył mł. bryg. Adam Topolski.
Tekst: mł. bryg. Radosław Pietrzyński, Zdjęcia: kpt. Z. Tunkiewicz, P. Gawarecki