0W dniu 28 kwietnia 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Środzie Wielkopolskiej zorganizowała ćwiczenia doskonalące, dotyczące gaszenia pożarów lasu, traw oraz nieużytków.

 

 

Ćwiczenia odbyły się w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Jarocin Leśnictwo Małoszki. Podczas ćwiczeń do zorganizowania zaopatrzenia wodnego wykorzystano naturalny ciek wodny rzeki Maskawy. Przygotowano na rzece trzy stanowiska wodne, z których przez pompowanie, przetłaczanie i przepompowywanie, woda była dostarczana do stanowisk gaśniczych. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Środa Wlkp., zastęp OSP Brodowo z KSRG oraz zastępy OSP
z Miąskowa, Koszut, Witowa i Murzynowa Leśnego. Po zakończeniu ćwiczenia zostały omówione i podsumowane przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wlkp. st. kpt. Maciej Kaczmarek.
Tekst kpt. Zbigniew Tunkiewicz, foto mł. bryg. Radosław Pietrzyński.