Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Powiatowy Dzień Strażaka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- Poseł na Sejm RP Krzysztof Ostrowski,,
- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak,
- Starosta Średzki Ernest Iwańczuk,
- Wicestarosta Średzki Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka
- Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Małgorzata Fertała
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki,
- Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas,
- Zastępca Wójta Gminy Nowe Miasto Wiesław Schreiber
- Prokurator Rejonowy Grzegorz Gucze,
- Komendant Powiatowy PSP w Śremie kpt. Tomasz Kierzek, 

- Komendant Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
- Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr Karolina Mantey-Sekulska
- Ksiądz Kapelan dr Krzysztof Michalczak
- Prezes Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA Maria Czwojdrak
- Dyrektor Usług Komunalnych Waldemar Owczarzak
- Prezes Szpitala Serca Jezusowego Paweł Dopierała
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP i były Komendant tut. Komendy st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Zastępca WKW PSP i były Komendant tut. Komendy st. bryg. w st. spocz. Stefan Kalak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. bryg. w st. spocz. Jarosław Kuderczak,
- Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy służb, instytucji, inspekcji, przedsiębiorcy z terenu powiatu, emeryci i sympatycy tutejszej Komendy.

Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Tomasz Skorlinski, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz średzcy przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:
Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 kwietnia 2019r. odznaczony został:
Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
• st. asp. Krzysztof Frącala (KW PSP Poznań)
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 27 marca 2019 r odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP został:
• dh Zenon Mendyka – (OSP Witowo)
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dominowie z dnia 18 marca 2019r. odznaczony został:
Odznaką „ Za wysługę 50 lat”
• dh Jan Bojakowski (OSP Dominowo)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 10 kwietnia 2019 r. nadał:
- stopień aspiranta sztabowego
• st. asp. Wojciechowi Janickiemu,
- stopień aspiranta
• mł. asp. Gracjanowi Botta,
• mł. asp. Dominikowi Drella,
• mł. asp. Wojciechowi Król,
• mł. asp. Krystianowi Senk,
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 26 kwietnia 2019 r. nadał:
- stopień ogniomistrza
• mł. ogn. Pawłowi Fedorowiczowi
• mł. ogn. Grzegorzowi Pańczakowi
- stopień młodszego ogniomistrza
• st. sekc. Marcinowi Adryanowi,
• st. sekc Jackowi Czarnemu,
• st. sekc. Robertowi Ratajczakowi,
• st. sekc Joannie Szulc
- stopień starszego sekcyjnego
• sekc. Piotrowi Cichoniowi
- stopień sekcyjnego
• st. str. Szymonowi Kosmowskiemu,
• st. str. Łukaszowi Wiśniowskiemu,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 10.04.2019r.przyznał:
Srebrny Medal za Długoletnia Służbę:
• mł. bryg. Tomaszowi Skorlinskiemu,
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski wyróżnił Dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych :
• kpt. Daniela Pawłowskiego
Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, decyzją z dnia 25 kwietnia 2019r. przyznał nagrodę :
• st. kpt. Marcinowi Włodarczykowi,
• ogn. Pawłowi Grabowskiemu,
• mł. ogn. Robertowi Ratajczakowi,
Decyzją z dnia 17 maja 2019 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na wyższe stanowiska służbowe zostali przeniesieni:
• asp. Tomasz Mietlicki
• st. sekc. Maksymilian Wrzesiński
• st. sekc. Eryk Wojnicz
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Matczak podziękował za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów.
Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Agnieszka Borowczyk

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho