Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Powiatowy Dzień Strażaka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata,
- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Dariusz Szymczak,

- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,
- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Adam Topolski,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
- Wiceburmistrz Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Wójt Gminy Krzykosy Andrzej Janicki,
- Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas,
- Prokurator Rejonowy Grzegorz Gucze,
- Komendant Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk Zbigniew Dolata, 
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Zofia Tomczak,

- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Czubaj,
- Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Bartkowiak,
- Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Marek Kostka,
- Prezes Bractwa Kurkowego Jan Lis,
- Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP w Środzie Wlkp. Aurelia Burzawa - Maik,
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP i były Komendant tut. Komendy st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Zastępca WKW PSP i były Komendant tut. Komendy st. bryg. w st. spocz. Stefan Kalak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. bryg. w st. spocz. Jarosław Kuderczak,
- Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy służb, instytucji, inspekcji, przedsiębiorcy z terenu powiatu, emeryci i sympatycy tutejszej Komendy.

p. o. Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Tomasz Skorlinski, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz średzcy przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Nr 30/5/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r odznaczony Złotym Znakiem Związku został:
• dh Leszek Kaźmierczak ( OSP Pięczkowo)

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 31/5/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. odznaczono:
„Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”:
• dh Jerzego Adryana (OSP Pięczkowo)

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 32/5/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. odznaczono Ochotniczą Straż Pożarną w Pięczkowie „ Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 28/07/2018 z dnia 24 marca 2018r. odznaczono:
„ Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
• dh Stanisława Koniecznego (OSP Dominowo)
• dh Leszka Marciniaka (OSP Garby).

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 28/07/2018 z dnia 24 marca 2018r. odznaczono:
„ Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
• dh Mikołaja Pruchniewicza (OSP Dominowo)
• dh Marcina Wojciechowskiego (OSP Dominowo)

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 28/07/2018 z dnia 24 marca 2018r. odznaczono
„ Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
• Marcina Bednarza,
• Helenę Szymanowską,
• st. sekc. Marcina Adryana,
• mł. asp. Wojciecha Króla
• mł. ogn. Grzegorza Pańczaka
• dh Przemysława Koniecznego (OSP Dominowo)

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu średzkiego Nr 01/I/2018 z dnia 06 marca 2018r. odznaczono:
Odznaką „ Wzorowy Strażak”
• dh Jarosława Krzemińskiego (OSP Środa Wlkp.)
• dh Kornela Ladrowskiego (OSP Mączniki)
• dh Wojciecha Lisa (OSP Koszuty)
• dh Marcina Raimanna, (OSP Koszuty)
• dh Adama Sobczyńskiego ( OSP Mączniki)
• dh Macieja Świta (OSP Środa Wlkp.)
• dh Adama Wojciechowskiego (OSP Środa Wlkp.)
• dh Krzysztofa Zysa (OSP Środa Wlkp.)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 236/kadr/18 oraz 238/kadr/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. nadał:
- stopień kapitana:
• mł. kpt. Grzegorzowi Kaźmierczakowi,
• mł. kpt. Danielowi Pawłowskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał:
- stopień aspiranta
• mł. asp. Krzysztofowi Burdajewiczowi

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym WK.123.3.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. nadał:
- stopień ogniomistrza
• mł. ogn. Pawłowi Grabowskiemu
• mł. ogn. Magdalenie Lis
- stopień starszego sekcyjnego
• sekc. Leszkowi Kuderskiemu
- stopień sekcyjnego
• st. str. Piotrowi Cichoniowi,
• st. str. Adamowi Lachowiczowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym Nr 236/kadr/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. nadał:
- stopień młodszego brygadiera:
• st. kpt. Maciejowi Kaczmarkowi
• st. kpt. Tomaszowi Skorlinskiemu

Minister Spraw Wewnętrznych Wyróżnił :
Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej.
• st. kpt. Piotra Musielaka,
• asp. sztab. Mariusz Polla

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przyznał nagrodę :
• st. sekc. Joannie Szulc,
• st. ogn. Andrzejowi Śledzińskiemu.

Podczas uroczystości decyzją Starosty Powiatu Średzkiego Pana Marcina Bednarza nastąpiło przekazanie w użyczenie tutejszej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Defibrylatora LIFEPAK 1000 wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym złożył bryg. Adam Topolski.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: Michał Tunkiewicz

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho