Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

Narada roczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi podczas uroczystego przekazania samochodu kwatermistrzowskiego SLKW Ford Transit i zakupionego w 2016 r. sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej , oraz samochodu ratownictwa technicznego GLBA 1,3/16 Star dla OSP Brodowo. Po czym nastąpiło rozpoczęcie narady rocznej w której udział wzięli :
• Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Bartkowiak,
• Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak i Dariusz Szymczak,
• Starosta Powiatu Średzkiego Marcin Bednarz,
• Wicestarosta Powiatu Średzkiego Piotr Kasprzak,
• Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Ewa Kusik,
• Burmistrz Miasta i Gminy Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
• Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
• Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Aleksander Podemski,
• Wójt Gminy Zaniemyśl Krzysztof Urbas
• I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. nadkom. Przemysław Dymarski,
• Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. ppłk. Zbigniew Dolata,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh. Jerzy Bartkowiak,
• Proboszcz Parafii Św. Józefa w Środzie Wlkp. ks. dr Jacek Stępczak,
oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni średzkiej komendy.
W trakcie narady Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak przedstawił kluczowe zadania realizowane w 2016 roku przez średzkich strażaków jak również planowane przedsięwzięcia na 2017 rok. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak podziękował średzkim strażakom za służbę, a samorządowcom za współprace w zakresie doposażania PSP w niezbędny sprzęt .Omówił następnie zadania realizowane na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku ubiegłym i nakreślił najważniejsze plany na rok 2017. Starosta Średzki pan Marcin Bednarz wysoko ocenił profesjonalizm i zaangażowanie strażaków w Powiecie Średzkim oraz zadeklarował wspólnie z Burmistrzem Miasta Środa Wlkp. dalszą pomoc i współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pochwalił bardzo dobre relacje towarzyszące współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej i złożył życzenia równie owocnego 2017 roku. W imieniu służb mundurowych podziękowania i deklarację dalszej współpracy złożył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji. Wiele ciepłych słów na ręce średzkich strażaków skierowali obecni na sali samorządowcy województwa wielkopolskiego. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Jarosław Kuderczak podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wsparcie w 2016 roku oraz słowa uznania i podziękowania złożył załodze średzkiej komendy za trud, profesjonalizm i zaangażowanie w akcjach ratowniczo- gaśniczych oraz działania i przedsięwzięcia podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Średzkiego.
Opracowanie : mł. kpt. Michał Bartkowiak, Zdjęcia: Michał Tunkiewicz, Jarosław Krzemiński.

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho