Slideshow CK

Nagłówek

logonowe kolor cmykpomniejszone                    logo starostwo                      nowy sroda                      herb dominowo                       herb krzykosy                      herb nmiasto                     zaniemysl herb              zosp

                                                    Powiat średzki           Środa Wlkp.               Dominowo                   Krzykosy           Nowe Miasto n/Wartą      Zaniemyśl        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Środzie Wielkopolskiej

nieslyszacy

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP prosi o wsparcie dla żony kolegi strażaka

GIS_aktualnosci_koronawirus

GIS cover2 1140x520

koronawirus_informatorKW_contenttop

koronawirus2

Koronawirus_przydatne_materialy

OLK 2020 CV info2

stop_pozarom_traw_contenttop

stop los

Błonkoskrzydłe_contenttop

osa blonkoskrzydle

JRG Środa Wlkp. – doskonalenie zawodowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Strażacy ratownicy realizowali następujące zagadnienia :
Gaszenie pożarów wewnętrznych. Obiektami służącymi do ćwiczeń były pomieszczenia średzkiej komendy oraz pustostan budynku jednorodzinnego. Pomieszczenia wykorzystywane do ćwiczeń poprzez ,,zadymianie” pozwalały na stworzenie przybliżonych warunków pożaru. Nowością podczas szkolenia teoretycznego było wykorzystanie samodzielnie przygotowanych ,, modeli domków ogniowych”. Pozwoliły one na zaobserwowanie warunków zachowania się płomieni, można było w sposób bezpieczny obserwować zjawisko rozgorzenia oraz wykorzystując wentylacje nadciśnieniową z zachowaniem otworów okiennych obserwować zachowanie się płomieni oraz dymu i gazów pożarowych. Podczas ćwiczeń praktycznych w przygotowanym w tym celu budynku ratownicy stosowali sprzęt zabezpieczający ODO, jako środek gaśniczy stosowano wodę i pianę gaśniczą. Podczas ćwiczeń wykorzystywano także, wentylatory osiowe przy oddymianiu i przewietrzaniu pomieszczeń. Uwieńczeniem, szkolenia ,,zawodowców” były wspólne warsztaty strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ze strażakami jednostek OSP powiatu średzkiego. W czasie warsztatów zwrócono uwagę na zagrożenia podczas działań wewnątrz pomieszczeń, organizację łączności, wykorzystanie detektorów prądu, kamery termowizyjnej oraz urządzeń pomiarowych.
Działania związane z gaszeniem pożaru oraz konieczną ewakuacją osób z okien - na parterze do wysokości drugiego piętra przy wykorzystaniu drabin przenośnych. Przy korzystaniu z drabin przystawnych zwrócono uwagę na bezpieczeństwo ; prawidłowe sprawianie, zabezpieczenie ratownika i linii gaśniczej. Ćwiczono, ewakuację poszkodowanego z wysokości, wykorzystując drabinę przystawną oraz asekurację ratownika przy schodzeniu.
Szkolenie medyczne korzystając z zestawu torby R-1 ćwiczono procedury oraz techniki wykonywania sztucznego oddychania i prowadzenie masażu serca u osoby z urazami w obrębie głowy. Szczególną uwagę zwrócono na stany poszkodowanego , przy : utracie przytomności, omdleń, padaczki oraz wstrząsu.
Podczas wszystkich szkoleń korzystano z wiedzy i umiejętności liderów poszczególnych warsztatów tematycznych organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu.
Opracowanie: kpt Z. Tunkiewicz, zdjęcia archiwum KPPSP Środa Wlkp.

Adres

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Libelta 2a

63-000 Środa Wielkopolska

GPS:

52°13'08.63"N, 17°17'05.29"E

Kontakt

Sekretariat:

Tel. +48 477 71 9400

Fax: +48 61 22 20 758

E-mail: kppspsroda@psp.wlkp.pl

Stanowisko Kierowania KP PSP

Tel. +48 477 71 9498

E-mail: kpsroda@psp.wlkp.pl

Oficer prasowy

kpt. Daniel Pawłowski

Tel. +48 477 71 9413

Tel. kom. +48 785 423 266

E-mail: rzeczniksroda@psp.wlkp.pl

A4 Infociacho